Pages

Wednesday, February 07, 2007

Glove forgotten


David’s English
my province--
the children also make
snow Buddhas

一茶
我国や子どもも作る雪仏
waga kuni ya kodomo mo tsukuru yuki-botoke

by Issa, 1814

sakuo renku
忘れた手袋仏預かる
wasureta tebukuro hotoke azukaru

Glove forgotten
Buddha take care of

No comments: