Pages

Monday, May 18, 2009

bats flying

Masajo 真砂女 1994  age 88

 

女より買いし恨みや蚊喰鳥

onna yori kaisi urami ya kakuidori

 

Lee & Emiko’s English

 

 a woman’s hatred

is what I have invited--

bats flying

 

Seasonal word: bat( summer)

 

sakuo haiga
haiku Masajo

No comments: